Türkiye’ye Kesin Dönüş-II: “Başucumda Hâlâ Stefan Zweig Kitapları Duruyor”

Kesin dönüş, göç kökenliler için en temel tartışma konularından birisi. Kesin dönüş yapmış olanlarla görüştüğümüz röportaj serisinin ikincisinde, Türkiye’ye 30 yıl önce dönen Ayşegül Hanım’ın hikâyesini dinliyoruz.

Dosya: "Kesin Dönüş Mümkün mü? 2 Şubat 2024

Gurbetin “Kader” Olduğu Bir Dünyada Geri Dönüş Mümkün mü?

On yıllardır gündemde olan bir göç olgusu olan geriye dönüş, bilhassa iş gücü göçü almış ülkelerin başvurduğu ve yönetmek istediği karmaşık bir süreç. Peki, Almanya-Türkiye arasındaki hareketlilikten ötürü yakından tanıdığımız “geri dönüş” ne kadar mümkün?

Dosya: "Kesin Dönüş Mümkün mü? 1 Şubat 2024

“Neresi Sıla Bize, Neresi Gurbet? Yollar Bize Memleket!”

Kesin dönüş, birçok göçmen için çok canlı bir konu. Ne zaman ve hangi şartlar altında dönüş yapıldığı, kesin dönüşe iten ve dönüş için çeken faktörlerin ne olduğu sorularının cevabı herkes için farklı olsa da ortak olan bir şey var: Kesin dönüş, bir göçmenin hayatında mutluluğun tek reçetesi değil. Türkiye’ye kesin dönüş yapmış üç kişiyle “dönebilmeyi” konuştuk.

Dosya: "Kesin Dönüş Mümkün mü? 1 Şubat 2024

Ümit ve Hayal Kırıklığı Arasında Daimî Bir Ukde: Kesin Dönüş

Göçmenliğin ayrılmaz bir parçası olan geri ya da kesin dönüş fikri içerisinde birçok duyguyu barındıran ve tecrübe edildiğinde beklenmeyen durumlara yol açan bir hayat gerçeği. Avrupa’dan Türkiye’ye döndükten sonra tekrar eski ülkelerine dönen kişilere hikâyelerini sorduk.

Dosya: "Kesin Dönüş Mümkün mü? 1 Şubat 2024

Diasporadaki Genç Profesyonellerin Türkiye’ye Yerleşme Sebepleri

Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasındaki göç ilişkisi farklı aşamalarda ele alınması gereken ve göç eden grupların muhtelif sosyoekonomik ve duygusal motivasyonlarını gözetilerek ele alınması gereken uzun bir süreç. Peki, diasporadaki genç profesyonellerin Türkiye’ye göçünü bu süreçte nasıl konumlandırmak gerekiyor?

Dosya: "Kesin Dönüş Mümkün mü? 1 Şubat 2024

Bilgi Çağında Beyin Göçünü Yeniden Düşünmek

Yaşadığımız bilgi çağında sosyal ağlar, iş gücü hareketliliğini artıran bir etkiye sahip. Peki, bu etkiyi gözeterek Almanya ve Türkiye arasındaki (döngüsel) beyin göçünü nasıl yorumlamak gerekiyor?

Dosya: "Kesin Dönüş Mümkün mü? 1 Şubat 2024

Kesin Dönüş Herkes İçin Mümkün mü? Ülkesine Geri Dönemeyen Halklar

Mesken ülkeden ayrılmak ve köken ülkeye gitmek, popüler tabiriyle “kesin dönüş” dünya üzerindeki herkes için geçerli değil. Bugün birçok halkın yaşadığı topraklara geri dönüş hakkı elinden alınmış durumda. Rohingyalar, Uygurlar, Suriyeliler ve Filistinlilerin “kesin dönüş” önündeki engellerini derledik.

Dosya: "Kesin Dönüş Mümkün mü? 1 Şubat 2024

“Göçmenler, Aidiyet Koşulları Üzerinde Mücadele Ederek Evlerini Bulur”

Özyeğin Üniversitesinde göç, ulusötesilik, etik ve aidiyet antropolojisi alanlarında çalışmalarını sürdüren antropolog Dr. Susan Beth Rottmann ile çocukluğunda Almanya’da Türkiye’ye dönen Leyla’nın hayatını merkeze alan “Aidiyetin Peşinde: Avrupa ve Türkiye Arasında Etik Bir Yaşam Kurmak” kitabını ve Almanya’dan Türkiye’ye yerleşen göçmen kökenli insanlar hakkındaki çalışmalarını konuştuk.

Dosya: "Kesin Dönüş Mümkün mü? 1 Şubat 2024

“Geri Dönüş Miti, Göç Eden İnsanların Hayatında Mütemmim Bir Cüz Gibidir”

Diaspora Türk, 2008’den bu yana Avrupa ve Türkiye arasındaki göç hareketliliğinin ve özellikle ilk nesillerin yaşanmışlıklarını kayıt altına alıyor. Gönüllülük esasıyla çalışan grubun çalışmalarının arka planını ve “geri dönüş” duygusunun önemini Diaspora Türk’ün kurucusu Gökhan Duman’la konuştuk.

Dosya: "Kesin Dönüş Mümkün mü? 1 Şubat 2024

“Almanya ‘Hoş Geldin’ Kültürünü Göçmenlere Hissettiremiyor”

Dr. Gülay Türkmen, çokkültürlü toplumlarda aidiyet ve kimlik alanlarında araştırma yapan bir sosyolog. Türkmen’le yüksek niteliklilerin Türkiye’ye kesin dönüşü hakkında konuştuk.

Dosya: "Kesin Dönüş Mümkün mü? 1 Şubat 2024

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış