“Batı Kimliğinin Oluşmasında Müslümanlar Öteki Rolünü Üstlendi”

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)’nın Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılık ile Mücadele Özel Temsilcisi Talip Küçükcan ile görüştük.

İslamofobi 1 Şubat 2014

Hollanda’nın Örnek Sisteminde Hapishane İmamları

İslam’ın Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı tarafından hapishane hizmetlerinde tanınmasıyla İmamlardan Sorumlu Müdür Yardımcılığı görevine atanan Bağcı ile Hollanda’nın örnek sistemini konuştuk.

Dosya: "Müslüman Mahkumlar" 1 Şubat 2014

Almanya’da Müslüman Mahkûm Olmak

Almanya'da mahkumlar arasındaki Müslüman oranı geniş bir tartışmanın konusu. Sayılardan daha önemli olan soru ise ülkedeki Müslüman mahkumların cezaevlerindeki ihtiyaçlarının ne oranda karşılanabildiği.

Dosya: "Müslüman Mahkumlar" 1 Şubat 2014

“28 Şubat Türkiye’de Toplumun Sosyal Dokusuna Kastetti”

28 Şubat, Türkiye’de “irticayla savaş” bahanesi altında toplumsal nefretin körüklendiği, ordunun seçilmiş hükümeti gayrimeşru bir şekilde “devirdiği” sürecin adı. Süreç, ismini 28 Şubat 1997’de düzenlenen Millî Güvenlik Kurulu’ndan alsa da aslında medya propogandasıyla çok daha öncesinde başladı, toplumsal ve siyasal etkileri ise hâlâ devam ediyor. Yakın tarihin “postmodern” darbesi 28 Şubat’ı, Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal ile konuştuk.

Postmodern Darbe 1 Şubat 2014

Güney Afrika’da Müslümanlar ve Apartheid Karşıtı Mücadele

Apartheid, Güney Afrika’da “beyaz”ların “siyah”lara karşı resmî olarak üstün tutulduğu bir rejimin, dahası 50 yıldan fazla süren sancılı bir sürecin ismi. Bu süreç, Güney Afrika’da ırkçılığın hüsnütabirlerle güzel gösterilmeye çalışıldığı, beyazların diğer bütün ırk ve etnik unsurlardan daha üstün olduklarının kabul edildiği, onbinlerce insanın öldürülüp, yüzbinlerce ırkçılık/Apartheid karşıtının senelerce hapishanelerde kaldığı bir utanç dönemi. Apartheid rejimine karşı Güney Afrika halkının verdiği mücadelede Müslümanların katkısı ise büyük.

Irkçılıkla Mücadele 1 Şubat 2014

Orta Afrika Büyük Bir Krizin İçinde: “Anarşinin Tam Ortasındayız!”

Orta Afrika yanıyor. Ülke, onlarca yıllık siyasi istikrarsızlığın ardından şimdi de “din savaşları” maskesinin arkasına saklanmış derin siyasi sorunlarla mücadele ediyor. Abdoulaye Ouasselegue, Müslüman ya da Hristiyan tüm sivillerin çatışmalar çıkana kadar barış içerisinde yaşadığı ülkede artık insanların vahşice katledildiğini belirtiyor.

Seleka ve Antibalaka 1 Şubat 2014

Said Halim Paşa ve Buhranlarımız

Said Halim Paşa, ikinci Meşrutiyet devrinin önemli fikir ve devlet adamlarındandır. Döneminin seçkin fikir ve siyaset adamları arasında, asil bir prens, vatansever bir mütefekkir ve mütevazi bir insan olarak saygı görmüştür. Paşa’nın 1919’da yayımlanan "Buhranlarımız" adlı kitabında on yılda ayrı ayrı kaleme alıp yayımladığı, memleket meseleleri üzerine yedi farklı eseri bulunmaktadır.

Portre 1 Şubat 2014

Berlin Senatosu’ndan Müslüman Mahkumları Etkileyen Tartışmalı Karar

Müslüman Mahkûmlar için Manevi Destek Hizmetleri Çalışma Grubu, Berlin Adalet Senatosu ile yaptığı görüşmeler sonucunda 28 Müslüman destek hizmeti personeline eğitim verdi. Fakat proje Berlin Adalet Senatosu tarafından durduruldu. Çalışma Grubu Sözcüsü İmran Sagir ile Senato’nun tartışmalı tutumunu konuştuk.

Dosya: "Müslüman Mahkumlar" 1 Şubat 2014

Fransa’da Tabuları Yıkacak Uyum Raporu: Ayrımcılık ve Eşit Haklar

Fransa’da yükselişe geçen dinsel, etnik ve kültürel düşmanlık kaygı verici boyutlara ulaştı. Bu düşmanlığın hedef tahtasında bilhassa Müslümanlar var. Toplumun farklı kesimlerinden gelen çağrıları dikkate alan hükümet, verdiği söz doğrultusunda dışlama, ayrımcılık ve saldırıların hızını kesmeyi amaçlayan çalışmalar başlattı.

Uyum Raporu 1 Şubat 2014

Fransa İslamofobiyle Mücadele Kuruluşu: “İslamofobi Kibirli Bir Nefret Şeklidir”

Kuruluşunun 10. senesini geride bırakan Fransa İslamofobi’ye Karşı Kolektif Mücadele Derneği (CCIF-Collectif Contre l’Islamophobie en France) Avrupa ve uluslararası düzeyde tanınan bir organizasyon. 2011’de Birleşmiş Milletler Özel Danışmanlık Statüsü’ne kavuşan CCIF, Fransa’da İslamofobi ile mücadele anlamında ses getirici projelere imza atarak Müslümanlara destek veriyor. CCIF Sözcüsü Marwan Muhammad ile Fransa’daki İslamofobi’yi ve derneğin bu konuda yürüttüğü çalışmaları konuştuk.

İslamofobi 1 Şubat 2014

“Müslüman Mahkumlarla Katolik Din Adamları İlgileniyor”

Almanya’da Geldern Cezaevi’nin Müdürü Karl Schwers ile Müslüman mahkûmların ihtiyaçları ve cezaevinde aile ile kurulan ilişkilerin önemi üzerine konuştuk.

Dosya: "Müslüman Mahkumlar" 1 Şubat 2014

“Mahkumların Kendilerini Güzel Gösterebildikleri Tek İnsanlar Bizleriz”

Fransa’da 30 senedir din görevlisi olarak çalışan Hassan El – Alaoui Talibi, 15 senedir Müslüman mahkûmlarla ilgileniyor. Fransa Ulusal Hapishane İmamları kurumunun başkanı Talibi ile Fransa’daki Müslüman mahkûmları konuştuk.

Dosya: "Müslüman Mahkumlar" 1 Şubat 2014

Almanya’da Gözaltı ve Hapishanelerde Göçmenlerin Durumu

Avrupa hapishanelerindeki tutukluların profiline bakıldığında etnik açıdan azınlık gruplara mensup olanların oranının son derece yüksek olduğu görülür. Hapse giren insanlar arasında özellikle toplumsal konumları itibariyle mağdur durumda sayılabilecek insanlar bulunmaktadır; Almanya’da Türkiyeliler ile Balkan göçmenleri, Fransa’da Cezayirliler, İtalya’da Afrikalılar ve Yunanistan’da Suriyeliler bunlardan sadece bir kısmıdır.

Dosya: "Müslüman Mahkumlar" 1 Şubat 2014

Hollanda Hapishanelerinde Müslüman Mahkûmlar

Hollanda'da 7 farklı dinî akım tarafından ortak kullanılan “sessizlik odaları”na Müslüman mahkumlar için cuma günleri namaz için halılar seriliyor.

Dosya: "Müslüman Mahkumlar" 1 Şubat 2014

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış