Türkiye’nin Gündemini “Buraya” Taşımak

Alman Federal Meclisinin 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendirmesinin ardından 2016 yılında koca bir ramazan Almanya’daki Müslüman cemaatler açısından Alman siyaseti ile Türkiye siyaseti arasındaki gerginliğin yansıma alanı olmakla geçti. Bu kriz “Türkiye gündemi üzerinden ayrışmaları geride bırakmak” gibi bir idealden ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor.

Sayı 253 1 Temmuz 2016

Tokalaşmak Batı’yı Kurtaracak Mı?

İsviçre’de iki erkek öğrencinin dinî sebeplerden dolayı kadın öğretmenleri ile tokalaşmayı reddedip edemeyeceğine ilişkin tartışma tokalaşma zorunluluğu ile nihayetlendi. Bu zorunluluğun Avrupa’nın özgürlükçü-demokratik değerlerinin içini nasıl boşalttığı incelemeye değer.

Sayı 253 1 Temmuz 2016

Şirket Kuralları Din Özgürlüğünden Daha Mı Önemli?

Avrupa Adalet Divanı Genel Savcısı Juliane Kokott Belçika’daki bir şirket çalışanının başörtüsü sebebiyle işten atılmasının “meşru” görülebileceğini belirten bir bilirkişi raporu hazırladı. Rapor şirket kurallarını din özgürlüğünün önüne koyması nedeniyle eleştiri topluyor.

Sayı 253 1 Temmuz 2016

“Biz Müslümanlar” Diyebilmek

Bugün Müslümanlar hem içinde yaşadıkları ulus devletlerin kolektif kimliklerine, hem de ulusaşırı bir Müslüman kolektif kimliğine sahipler. Müslüman cemaatlerin “biz” diyebilmesini bu açıdan incelemek önem arz ediyor.

Dosya: "Kriz Zamanlarında Müslüman Olmak" 1 Temmuz 2016

Kurumsal Irkçılığın İzinde

Almanya’da ırkçı saldırılar Federal Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana en üst noktaya ulaşmış durumda. Uluslararası Af Örgütü’nün son raporu Almanya’nın ırkçılık kurbanlarına yeterli desteği sağlamakta sınıfta kaldığını ortaya koyuyor.

ırkçılık 1 Temmuz 2016

Efsane Boksör: Muhammad Ali

Efsane Boksör: Muhammad Ali Baptist bir aile ferdi olarak yetişen Cassius Clay İslam ile şereflendikten sonra Muhammad Ali ismini alarak günümüze kadar tüm insanlar tarafından saygı gören bir boksör ve insan hakları savunucusu oldu.

Muhammad Ali 1 Temmuz 2016

İsrail’in Yeni Savaşı: Su Kesintileri

İsrail’in Batı Şeria’da gerçekleştirdiği su kesintileri bölgeyi krize sürükledi. İsrail yetkilileri su kesintilerinin alt yapı iyileştirmeleriyle ilgili olduğunu iddia etse de kesintilerin ardında ayrımcı politikalar var.

Filistin 1 Temmuz 2016

“İslam Ahlakı Tabandan Gelen Bir İnisiyatifle Teşvik Edilmeli.”

Prof. Dr. Sohail Hashmi İslam’ın siyasi ahlakı, savaş ve barış etiği gibi konularda çalışmalar yapan ender araştırmacılardan biri. Hashmi ile tartışması zor bir konuya, savaş ve barış ahlakına dair konuştuk.

Dosya: "Kriz Zamanlarında Müslüman Olmak" 1 Temmuz 2016

Kriz Zamanlarında Müslüman Olmak

Doğa felaketi yaşanmadan önce İslam’ın doğa perspektifini, ekonomik krizler kapıya dayanmadan Müslümanlığın iktisadi bakış açısını, siyasi kaos ortamları oluşmadan önlem alıcı ufukları çizecek bir bilince erişmek için kriz zamanlarını beklemeden eyleme geçmek şart.

Sayı 253 1 Temmuz 2016

“Müslümanlar Birlik İçinde Ama Bağımsız Olmalı.”

Müslüman olduktan sonra Abdal Hakim Murad ismini alan Cambridge Üniversitesi İslam Çalışmaları bölümü öğretim üyesi ve Cambridge Müslüman Koleji Direktörü Timothy Winter ile ilkesel tutumlar üzerine konuştuk.

Dosya: "Kriz Zamanlarında Müslüman Olmak" 1 Temmuz 2016

“Bize Dayatılanı Değil, Kendi Gündemimizi Takip Edeceğiz.”

Avusturya İslam Cemaati’nde (IGGÖ) haziran ayındaki seçimler sonrası görev değişikliği yaşandı. Geçtiğimiz sene İslam Yasası tartışmasıyla Müslüman cemaatin gerginlikler yaşadığı göz önüne alındığında yeni yönetimden beklentiler büyük. IGGÖ Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdi Taşdöğen ile yeni yönetimden beklentileri konuştuk.

Sayı 253 1 Temmuz 2016

Irkçı Saldırıya Kurban Giden Jo Cox’un Anısına

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliğinden çıkmasına dair referendum birlikten çıkış yönünde sonuçlandı. Brexit arefesinde bir aşırı sağcı tarafından katledilen Jo Cox’u Brexit’in hararetli gündemi sebebiyle unutmamak önem arz ediyor.

Aşırı Sağ 1 Temmuz 2016

Birleşik Krallık’ın Dinî Çoğulculuğunda Müslümanların Yeri

Birleşik Krallık’taki Müslümanların ülkenin çokkültürlülük tartışmalarına eklemlenmesi uzun bir geçmişe sahip. Bu tecrübe son 40 senedir giderek daha da gelişen bir seyir takip ediyor.

Birleşik Krallık 1 Temmuz 2016

Big Brother Bizi İzliyor

Birleşik Krallık’ta yürürlükte olan “Prevent” isimli radikalliği önleyici tedbirler hak ihlalleri ve gözetleme devletine giden yolu açması nedeniyle sıkça eleştiriliyor. Mevcut yasal düzenleme kamu kurumlarının ihbar yapmalarını teşvik üzere kurulu.

Sayı 253 1 Temmuz 2016

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış