“Tartışmalı” İslami Kavramların Analizi

Bilhassa çoğunluğu Müslümanların oluşturmadığı ülkelerde İslami kavramlar siyasi ve toplumsal tartışmalar içerisinde anlamlarını kaybedebiliyor ve kendilerine yeni anlamlar yüklenebiliyor. Bazı tartışmalı kavramların etimolojik ve ıstılahi karşılıklarını medyada sunulan biçimleriyle birlikte derledik.

Dosya: "İktidarın Kavramları Kavramların İktidarı" 10 Ocak 2020

Kamusal Alandaki Tartışmalar İslami Kavramları Nasıl Şekillendiriyor?

İslam’ın kamusal alandaki tartışmalara konu edilmesi özellikle son on yılda neredeyse bir kural hâlini aldı. Almanya’da, Avrupa’da ve bu coğrafyanın dışında da her gün medyadaki tartışmalarda İslam ve Müslümanlar hakkında bir konuyla karşılaşılıyor. İslam’ın kamusal alanda dilsel bağlamda ele alınması ise bazen “İslam” kelimesinden bahsedilmeksizin gerçekleşebiliyor. Burada kamusal alandaki tartışma konusunun sadece “İslam” kavramı olmadığı

Dosya: "İktidarın Kavramları Kavramların İktidarı" 2 Ocak 2020

Çocuklarımıza Artık Cihat Adını Koyabiliyor Muyuz?

Müslümanlar 9/11 terör saldırıları sonrası kendilerini giderek artan ve gündelik yaşamın her alanında kendini hissettiren İslam karşıtı bir atmosferin içinde buldu. Bu saldırıları takip eden yıllarda Afganistan ve Irak’ta devam eden savaşlar ve dünyanın çeşitli yerlerinde İslam adına olduğu iddiasıyla gerçekleştirilen terör saldırıları ile -Amerikalı siyaset bilimci Samuel Huntington’un tanımlamasıyla- “İslam” ve “Batı” arasında bir

Dosya: "İktidarın Kavramları Kavramların İktidarı" 2 Ocak 2020

İslam’ı ve İslami Kavramları Tanımlama Üstünlüğü Kimde?

“Batı”da İslam’la ve Müslümanlarla ilgili tartışmaları ve bu tartışmalarda kullanılan kavram ve söylemleri kimin belirlediği sorusuna cevaben pek çok adres göstermek mümkün. İslam ve Müslümanlar konusunda Avrupa’da geçerli olan söylemi kimin belirleyemediği ise oldukça açık: Müslümanlar hâlâ kendilerini ilgilendiren meselelerin yani kendi dünyalarının öznesi değil. Ancak Müslümanların çoğunluk olarak yaşadıkları ülkelerde de durum farklı değil.

Dosya: "İktidarın Kavramları Kavramların İktidarı" 2 Ocak 2020

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış