Parti Politikası Anayasayı İhlal Ederse

Almanya’da Yeşiller Partisi Münster’de düzenlediği Federal Delegeler Konferansı’nda Almanya’daki dört büyük İslami cemaatin “dinî cemaat olmadığı” iddiasında bulundu. Partinin bu pozisyonu Alman Anayasasına aykırı olmasının yanında Müslümanlara karşı ön yargıları da besler nitelikte.

Almanya'da Yeşiller Partisi 3 Aralık 2016

Doğu Türkistan Açık Hava Hapishanesi Mi Oluyor?

Çin’in 1949 yılında işgal ettiği ve “Sincan” yani “Kazanılmış Topraklar” olarak adlandırdığı Doğu Türkistan’da Çin yönetiminin Müslüman Uygurlara yönelik sistematik bir şekilde yürüttüğü dinî/kültürel asimilasyon ve baskı politikaları yeni bir boyut kazandı. Çin’in kuzey batısındaki özerk bölgede yaşayan Uygurlar artık istedikleri gibi seyahat edemeyecekler, zira ekim ayında yürürlüğe konulan yeni bir uygulamaya göre şubat ayı ortasına kadar pasaportlarını polise teslim etmeleri gerekiyor.

Doğu Türkistan 2 Aralık 2016

Musul’u IŞİD’den Arındırma Operasyonu

17 Ekim’de Musul’u IŞİD’in elinden geri almak için başlatılan Musul Operasyonunun daha da uzun sürmesi bekleniyor. Çatışmalardan en çok etkilenen tarafın sivil halk olduğu Musul’da durum kısa vadede çözüme kavuşmayacak gibi görünüyor.

Daeş 2 Aralık 2016

“İslam Reformu” Var Mı?

İslam’ın reforme edilmediği için “problem doğurduğu”nu iddia eden sesler kimi zaman yüksek sesle duyuluyorlar. İslam’ın kendisini reforme etmesi için önerilen model ise 16. yüzyıldaki Hristiyan reformu. Oysa Hristiyan ve İslam tarihi incelendiğinde bu önerilerin ne kadar sorunlu olduğu ortaya çıkıyor.

Dosya: "İslam Reformu" Tartışması 2 Aralık 2016

Bir Günah Keçisi Daha: “Merkel’in Mülteci Politikası”

Merkel’in mülteci politikası sadece Avrupa Birliği içerisindeki diğer ülkelerdeki siyasetçiler ya da Alman kamuoyundaki diğer parti mensupları tarafından değil, bizzat CDU ve CSU içerisinde de sıkça eleştiriliyor. Bu politikanın 2017’deki seçimlere etkileri ise büyük ölçüde olumsuz olacak gibi görünüyor.

Merkel 2 Aralık 2016

Çağrı Filminin Yönetmeni: Mustafa Akkâd

Hz. Peygamber’in hayatını anlatan Çağrı filmiyle dünyanın birçok farklı yerinden Müslümanların gönlünde taht kuran Mustafa Akkâd 70 yaşında bir bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.

Mustafa Akkâd 1 Aralık 2016

ABD’nin Yeni Başkanı: Donald Trump

Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni başkanı Donald Trump seçim kampanyası boyunca yabancı düşmanı söylemleriyle dikkat çekti. Trump’un başkanlık dönemindeki adımlarını bugünden kestirmek hiç de zor değil.

ABD 1 Aralık 2016

“Tarihi Göz Ardı Etmeden Asrı Gözeten Bir İdrak Geliştirmeliyiz”

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç ile reform taleplerinin Müslüman cemaat tarafından algılanışı üzerine konuştuk.

Dosya: "İslam Reformu" Tartışması 1 Aralık 2016

İslam Hukukunda Ahkâmın Değişebilirliği Açısından “Reform”

İslam’ın kendisini reforme etmesi gerektiğine dair taleplerde İslam ilahiyatının kendi pozisyonu çoğu zaman göz ardı ediliyor. Oysa İslam’ın kendi dinamikleri incelendiğinde bir “reform”un gerekliliği oldukça tartışmalı.

Dosya: "İslam Reformu" Tartışması 1 Aralık 2016

“Hristiyan Reformu Kolay Gerçekleşmedi.”

Prof. Dr. Dorothea Wendebourg Proteston İlahiyatçısı ve Hristiyan reformasyonuna dair en saygın tarihçilerden biri. Wendebourg ile Hristiyan reformasyonunu ve reformun temel mantığını konuştuk.

Dosya: "İslam Reformu" Tartışması 1 Aralık 2016

“İslam’a Dair Reform Talepleri Sömürgeci Zihniyetin Etkisi Altında”

İslam bilimci Dr. Jens Bakker ile reform taleplerinin dile getirildiği düzlemi ve klasik İslam teolojisinin bu konudaki pozisyonunu konuştuk.

Dosya: "İslam Reformu" Tartışması 1 Aralık 2016

Sürekli Ortaya Çıkan Reform

İslam’ın bir reforma/reformasyona ihtiyacı olduğuna dair talepler farklı ülke ve dillerde yineleniyor. Müslümanlar ve gayrimüslimlerin katıldığı bu tartışmada farklı pozisyonlar söz konusu. Dile getirilen yaklaşımları incelemek reform taleplerini daha doğru anlamak için de önem arz ediyor.

Dosya: "İslam Reformu" Tartışması 1 Aralık 2016

“İslam Reformu Talepleri Sıkıntılı”

İslam Hukuku ve azınlık konteksinde İslam gibi konularda araştırma yapan İslam bilimci Sarah Albrecht ile azınlık fıkhı ve İslam’a dair reform talepleri hakkında konuştuk.

Dosya: "İslam Reformu" Tartışması 1 Aralık 2016

Fransa’da Umutsuz İslam Arayışı

Ocak 2015 ile Temmuz 2016 arasındaki zaman diliminde Fransa 238 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırılarına maruz kaldı. Ülkede oluşan cinnete çözüm olarak sürülen tartışmalı olağanüstü hâl Mayıs 2017’deki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine kadar uzatıldı. Bu esnada İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve kapanma noktasındaki Fransa İslam Vakfı’nı yeniden canlandırma gayretine girişti.

Fransa 1 Aralık 2016

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış