Müslümanların Azınlık Konumlarının İslami İlimler Açısından Sonuçları

Müslümanların Avrupa’daki varlıklarının beraberinde getirdiği imkân ve sorunlar çok boyutlu ve bir o kadar da karmaşık. Günümüzde Müslümanların gayrimüslim bir coğrafya olan Avrupa’da yaşamalarının dinî bakımdan caiz olup olmadığı meselesinden ziyade, hâlihazırda Müslümanların bu topraklarda Müslümanca yaşamalarının nasıl bir zeminde mümkün olacağı meselesine odaklanmak daha yerinde görünmektedir.

Dosya: "Azınlık Fıkhı" 1 Kasım 2014

Ebubekir Sifil: “Azınlık Fıkhı, Mevcut Duruma Meşruiyet Kılıfı Giydirme Çabası”

Azınlık Fıkhı, gayrimüslim ülkelerde yaşayan Müslümanlara karşılaştıkları özel durumlara özel içtihatlar sunma konusunda alternatif olarak sunulsa da bu yaklaşımın eleştirilen birçok yanı var. Ebubekir Sifil’le Azınlık Fıkhı’nın sorunlu yaklaşımı hakkında konuştuk.

Dosya: "Azınlık Fıkhı" 1 Kasım 2014

Müslüman Azınlık Hukuku Çözüm Mü?

Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanların dinî yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak ve karşılaştıkları bazı problemleri çözmek amacıyla, bir Müslüman Azınlık Hukuku geliştirilip geliştirilemeyeceği hususunda ciddi analizlerin yapılması gerekir. Sorulması gereken soruların başında, geliştirilmesi planlanan bu azınlık hukukunun pratiğe aktarılma imkânının olup olmadığı gelir. İkinci soru da İslam Hukuku’nun belirli hükümlerinin azınlıkta oldukları devletlerde yaşayan Müslümanlar açısından farklı bir şekilde uygulanmasının sınırlarına dairdir.

Dosya: "Azınlık Fıkhı" 1 Kasım 2014

Taha Cabir Al-Alvani: “İslam Âlimlerinden Beklentilerimiz Var.”

Azınlık Fıkhı, özel şartlar altında yaşayan Müslüman azınlıkların ihtiyaçlarına yönelik farkındalığa vurgu yapan bir yaklaşım. Bu kavramsallaştırmanın öncüsü olan Prof. Dr. Taha Cabir al-Alvani sorularımızı yanıtladı.

Dosya: "Azınlık Fıkhı" 1 Kasım 2014

Dârülharp ve Dârülislam Kavramları Ne Kadar Anlamlı?

Dârülharp ve dârülislam kavramlarının ortaya çıktığı şartlarla bugünkü şartlar arasındaki farklar neler? Uluslararası ilişkilerin mahiyetindeki değişikliklere, bu kavramların günümüz şartlarına ne ölçüde uygulanabileceğine ve dünyanın muhtelif ülkelerinde yaşayan Müslümanların içinde bulundukları özel durumlara bakmadan bu kavramları anlayabilmek zor gözüküyor.

Dosya: "Azınlık Fıkhı" 1 Kasım 2014

Azınlık Fıkhı: Gelenek, Modernite ve Reform Tartışması

Azınlık Fıkhı, özellikle son yıllarda önemli bir araştırma konusu hâline geldi. İlim adamları bu fıkhın gelişimini, şeri meselelerini ve fetvalarını değerlendirirken, Azınlık Fıkhı’nın oluşumuna sebep olan çeşitli olguları belirlemek ve bu fıkhın gelenek, modernite ve İslam fıkhında reform bağlamında yürütülen tartışmalardaki yerini tespit etmek önem arz ediyor.

Dosya: "Azınlık Fıkhı" 1 Kasım 2014

Almanya’da Yanan Bir Caminin Ardından

11 Ağustos 2014’te gerçekleşen Berlin Mevlana Camii yangının üzerinden neredeyse 3 ay geçti. Cami cemaati hâlâ yangın enkazının ortasında bir yandan sigorta firmasının zararı karşılamasını beklerken diğer yandan inşa aşamasında olan caminin tamamlanabilmesi için bağış bekliyor. Hâl böyleyken cemaat, yangınının neden olduğu travma üzerinde düşünmeye henüz vakit bile bulamamış.

Berlin Mevlana Camii 1 Kasım 2014

Avrupa’da Irk, Din ve İhtida: Alman Doğup Müslüman Olmak

Müslüman kimliği, Avrupa’da ihtidaların artmasıyla yeni durumlarla karşı karşıya kalıyor. İhtida eden Almanların İslam’ı ulus ve kültür bağlamından çıkartma eğilimleri bunlardan biri. Ulussuzlaştırılmış ve geleneksizleştirilmiş bir Müslümanlığın sonuçlarını ise zaman gösterecek.

Avrupa'da İslam 1 Kasım 2014

Bir Çay, Bir Bisküvi: Görülmeyen Gençlik Çalışmaları

IŞİD gündemi tüm Avrupa’yı meşgul ederken Müslümanlar, aşırılıkla mücadeleye yönelik etkin gençlik çalışmaları yapmamakla itham ediliyor. IGMG Gençlik Teşkilatının Abi-kardeş çalışması, bu ithamların hem yersiz, hem de art niyetli olduğunu ortaya koyar nitelikte.

Almanya'da İslam 1 Kasım 2014

IŞİD ve Terör Yasaları Gölgesinde Birleşik Krallık

Ağustos ayında Londra’nın en işlek caddesi olan Oxford’ta IŞİD yanlıları broşür dağıttı. En üst düzeye çıkarılan güvenlik önlemleri ile bu açık propoganda arasındaki tutarsızlık ise dikkat çekiyor.

IŞİD Terör Örgütü 1 Kasım 2014

Müslümanlar, IŞİD’e Mesafelerini Vurgulamalı Mı?

Bir Müslüman, IŞİD’le alakasının olmadığını vurgulamalı mı? “Neticede her Müslüman, kendi din anlayışının neye benzediğini; IŞİD ve eşrafının durumunda İslam öğretisinin suistimal edildiğini açıkça belirtmek ister.” Peki bu gerçekten böyle mi?

Almanya'da İslam 1 Kasım 2014

Yeni Bir Ayrımcılık Örneği: KRV Kamu Tüzel Kişiliği Yasası

Almanya'da kısa adıyla Kamu Tüzel Kişiliği Yasası (Alm. “Körperschaftsstatusgesetz”), 12 Eylül 2014’te KRV Eyalet Parlamentosu’nda yasalaştı ve yürürlüğe girdi. Fakat yasa, bazı hukuki çekinceleriyle dikkat çekiyor.

Almanya 1 Kasım 2014

Türkiye’nin IŞİD’i Desteklediği İthamları Ne Anlama Geliyor?

Irak ve Suriye’de IŞİD’in ilerleyişi üzerine medyaya, uluslararası toplumun Türkiye’nin IŞİD’e saldırması konusundaki beklentileri yansıdı. Türkiye’ye IŞİD konusunda yapılan ithamlar ise arka planda farklı bir algı yönetimini barındırıyor.

Ortadoğu 1 Kasım 2014

Özgür Bir Ruh: Mevlana Ebu’l Kelam Azad

Mevlana Ebu’l Kelam Azad; Hint alt kıtasında yüzyıllar süren işgalci emperyalizmi reddeden, Hindistan Müslümanlarını harekete geçirerek sömürge döneminde bile İslam düşüncesinin yeşerebildiğini gösteren bir mücadeleci ve siyasetçidir.

Portre 1 Kasım 2014

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış