Gezegeni Korumaya Yönelik İslami Bir Yaklaşım: Mizan Çevre Sözleşmesi

Dünyanın önde gelen İslam alimleri tarafından hazırlanan "Mizan: Dünya ile Bir Sözleşme", çevreye karşı ahlaki sorumluluk konusunda kapsamlı bir İslami bakış açısı sunuyor. Sözleşme, çözüm için bozulan ilahi dengenin yeniden kurulmasına işaret ediyor.

Çevre 8 Mart 2024

İsviçre’de Müslümanlara Yönelik Irkçılık Ne Boyutta?

İsviçre'de Irkçılığa Karşı Federal Komisyon (CFR) tarafından yayınlanan yeni bir raporda, Müslümanlara karşı ırkçılığa dair yeni istatistikler ve bulgular paylaşıldı. Yaklaşık 450.000 Müslümanın yaşadığı ülkede, ırkçılığa en fazla başörtülü kadınlar maruz kalıyor.

Müslüman Karşıtlığı 7 Ekim 2023

“Almanya’da Halkın Beşte Biri Populist Bir Dünya Görüşüne Sahip”

Almanya'da yapılan yeni bir anket çalışmasına göre, halkın beşte biri Alman siyasetinin "gizli güçler" tarafından kontrol edildiğine, dörtte biri ise kitle iletişim araçlarının halka "sistematik olarak yalan söylediğine" inanıyor.

Aşırı Sağ 30 Ağustos 2023

Belçika Anayasa Mahkemesinden İbadethane Finansmanı Kararı

Belçika Anayasa Mahkemesi, Belçika'nın Flaman Bölgesi'nde ibadethanelere yurt dışından finansman yasağını içeren kararnamenin iptali için yapılan başvuruyu haklı buldu.

Din Özgürlüğü 21 Temmuz 2023

“Müslüman Olursanız Devlete Düşmanlık Yapacağınız Varsayılıyor”

Müslüman olan Yunan araştırmacı-yazar Dr. Stefanos Kefokeris, İslamiyet'i seçtiğinde çevresi ve ailesinden gördüğü ayrımcılığı ve ülkesindeki Müslüman karşıtlığını değerlendirdi.

Yunanistan 19 Temmuz 2023

Ön Yargıları Yıkmak: Afrika ve İslam’a Yeni Bir Gözle Bakma İhtiyacı

Afrikalıların İslam tarihi ve insanlıkta kapladığı önemi daha iyi tanımak ve bilhassa Müslümanlar arasındaki farkında olunarak ya da olunmadan yer tutmuş ırkçı kabulleri sorgulamak, daha adil bir toplumda yaşamanın önündeki bir ödev.

DOSYA: "IRKÇILIĞA ELEŞTİREL BAKIŞ" 3 Temmuz 2023

Din Irkçılığın Nedeni Olabilir mi?

Bir seçkincilik ve üstünlük anlayışına dayanan ırkçılık, semavi dinler açısından irdelenmeye değer bir konu. Peki dinlerle birlikte insanlar arasında gerçekten eşitlik sağlanmış oldu mu? Yoksa din eski sınıfsallığın yerine başka bir sınıfsallık mı yerleştirdi?

Dosya: "Irkçılığa Eleştirel Bakış" 3 Temmuz 2023

Müslüman İlahiyatçılar Toplumsal Cinsiyet Ahlakıyla İlgili Bildiri Yayımladı

Kuzey Amerika'dan bir grup Müslüman ilahiyatçı ve vaiz toplumsal cinsiyet ahlakı hakkında bir bildiri yayınladı. Bildiride, İslam'ın cinsel ve cinsiyet ahlakının bazı toplumsal görüşlerle çeliştiği ve bu çelişkinin Müslümanları inançları ile toplumsal kabuller arasında sıkıştırdığına vurgu yapıldı.

Kuzey Amerika 5 Haziran 2023

Fransa’nın Sömürgecilik Mirasının Günümüzdeki İslam Algısına Etkisi

Fransız sömürge imparatorluğunun İslam ve Müslümanlara bıraktığı olumsuz miras, günümüzde belirli dönüşümlerle Fransa’da hâlâ kendisini gösteriyor. Başta başörtülü Müslüman kadınlar üzerinden kurgulanmış olan “medenileştirme” misyonu ve arzu edilen toplum dokusuna tezat olarak görülen İslam dini algısı, bu mirasın ana unsurları arasında.

Dosya: "Sömürgecilik" 2 Haziran 2023

İslam’ı Seçen İspanyolların Akademik Hayatı

İspanyol öğretim görevlisi Luci Hurtado, İspanya'daki üniversitelerde Müslümanlara karşı uygulanan akademik ayrımcılığı anlattı.

Ayrımcılık 12 Mayıs 2023

“Çokkültürlülük Başıma Gelmiş En Güzel Şey”

Ahmed Emin Batman, Amsterdam’da doğmuş, 22 yaşında bir sanatçı, içerik üreticisi ve mimarlık öğrencisi. Kültür Perspektifi Serisi kapsamında Batman’la geleneksel sanat ile modern sanatı sentezleyerek ürettiği eserleri hakkında konuştuk.

KÜLTÜR PERSPEKTİFİ 7 Nisan 2023

Ramazan Ayını Yoğun Geçiren Öğrencilerin Okul Performansı Daha İyi

Konstanz, Bern ve Köln Üniversitelerinin katılımıyla düzenlenen bir araştırmada ramazan ayında tutulan orucun öğrencilerin okul başarısı üzerindeki etkileri araştırıldı. Köln Üniversitesi Ekonomi Tarihi Bölümü’nden Prof. Erik Hornung ile araştırmanın sonuçları hakkında konuştuk.

Okulda Ramazan 31 Mart 2023

Fransa’nın Nüfus İstatistikleri ve “Büyük Yer Değiştirme Teorisi”

Fransa'da yayınlanan son nüfus verileri, göçmen insan sayısı ve dinî aidiyet oranlarıyla ilgili net bilgiler sunuyor. Veriler özellikle aşırı sağcı çevrelerin dile getirdiği "Büyük Yer Değiştirme Teorisi"ni yanlışlar nitelikte.

Göç 31 Mart 2023

CFCM Yerel Aktörlerin Sesini Daha Fazla Duyurmayı Hedefliyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un görevine son verdiğini açıkladığı Fransa İslam Konseyi, yeniden yapılanmayı hayata geçirmek için oy birliğiyle bir tüzük değişikliğine gitti.

Fransa'da İslam 14 Mart 2023

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış