BionTech Firmasına Karşı Patent Davası

Almanya'da biyoteknoloji ve ilaç firması BioNTech’e karşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için patent davası açıldı.

Kanada Yerlileri 6 Temmuz 2022

Koruyucu Aileler Kanadalı Yerlilerin Çocuklarını Asimile Mi Etti?

Kanada’da koruyucu ailelerin yanına verilen yerli çocukların, yatılı kilise okullarındakine benzer bir asimilasyona uğradıkları iddiası yargıya taşındı.

Kanada Yerlileri 23 Haziran 2022

Çocukları Ellerinden Alınan Ailelerin Mağduriyetleri Sürüyor

Norveç'te özellikle göçmenlerin çocuklarını ailelerden ayırarak insan hakları ihlaline varan kararlar aldığı iddia edilen Barnevernet'in (Çocuk Refah Hizmetleri) uygulamaları uzun süredir eleştirilerin odağında yer almaya devam ediyor.

Norveç 23 Mayıs 2022

İsveç’te Çocukları Ellerinden Alınan Aileler Protestoya Devam Ediyor

İsveç'in Göteborg kentinde çocukları ellerinden alınan Müslüman ebeveynler, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti.

İsveç 13 Şubat 2022

İsveç’te Çocukları Ellerinden Alınan Müslüman Ailelerden Protesto

İsveç'in başkenti Stockholm'de çocukları ellerinden alınan Müslüman ebeveynler, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti.

İsveç 7 Şubat 2022

Mülteci Annenin Norveç’e Karşı Açtığı Dava Sonuçlandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Norveç’te mülteci bir anneden alınan çocuğun koruyucu aileye evlatlık olarak verilmesinin özel ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğine hükmetmişti. Avrupa'da Hristiyan koruyucu ailelere verilen Müslüman çocukları da yakından ilgilendiren dava, AİHM tarafından karara bağlandı. 

NORVEÇ AİHM'DE 10 Aralık 2021

Göçmen Hassasiyetine Dayalı Koruyucu Aile Hizmetleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye kökenli çocuklar yeterli sayıda Türkiye kökenli koruyucu aile olmadığından farklı kökene sahip olan koruyucu ailelere verilmektedir. Çocukların kendi kültürlerine yabancı bir ortamda yetişmek zorunda kalmaları onların dinî ve kültürel kimliklerini kaybetmelerine yol açabilmektedir.

Dosya: Koruyucu Aile Sistemi 1 Aralık 2021

“Bir Çocuğa Yuva Olmak İstedim”

Aile ortamı çocukların eğitimi ve gelişimi için en doğal ve ideal ortam olmasına rağmen, Almanya ebeveynlerinden yoksun büyüyen çocuk sayısının en fazla olduğu Avrupa ülkelerinden biri konumunda. Koruyucu aile ise ebeveyn-çocuk ilişkilerinin çıkmaza girmesiyle birlikte küçük yaşta ailesinden ayrılan ve himaye altına alınan çocuklar için sunulan hizmetlerden biri. Türkiye kökenlilerin bu sisteme girişi 60’lı yıllardan

Dosya: Koruyucu Aile Sistemi 1 Aralık 2021

“Koruyucu Ailelerin Çocuk Refahını Öncelediğinden Emin Olunmalı”

Peki koruyucu ailelerde büyümüş çocuklar bu konuda ne düşünüyor? Küçük yaşlarda ailelerinden alınarak koruyucu ailelere verilmiş iki gençle bu konudaki tecrübelerini konuştuk.

Dosya: Koruyucu Aile Sistemi 1 Aralık 2021

İslam’da Koruyucu Ailelik ve Dinî Hükmü

İslam kimsesiz ve muhtaç durumdaki çocukların korunması konusunda hassas olmayı öğütlemektedir. Koruyucu ailelik, zaman ve mekâna göre değişen nisbî bir hüküm olarak öne çıkmaktadır. Özellikle Avrupa ülkelerinde aile ortamından mahrum kalan Müslüman çocukların özel durumu Müslümanlar tarafından gözetilmeli ve ideal aile ortamında yetişmeleri sağlanmalıdır.

Dosya: Koruyucu Aile Sistemi 1 Aralık 2021

Prof. Dr. Klaus Wolf: “Ebeveynin Çocuğuna Uygun Koruyucu Aileyi Seçmeye Hakkı Vardır”

Yoğun göç alan ülkelerin göçe ve farklı kültürlere duyarlı bir koruyucu ailelik sistemine sahip olması bekleniyor. Siegen Üniversitesi’nden Eğitim Bilimcisi Prof. Klaus Wolf ile Almanya’daki koruyucu ailelik sistemini, din ve kültürün rolünü ve koruyucu aile bakımına kıyasla çocuğun akraba yanındaki ve yurtlardaki bakımı hakkında konuştuk.

Dosya: Koruyucu Aile Sistemi 1 Aralık 2021

“Göç Kökenli Ailelerin Koruyucu Aile Olması Toplumsal Bir Sorumluluk”

Çocuklarla, gençlerle ve ailelerle kültürlerarası çalışmalar yürüten Plan b ruhr e. V. Genel müdürü Gülseren Çelebi ile koruyucu ailelik sisteminin farklı kültürlere duyarlı açılımı ve göç kökenlilerin bu sistemde yer almasının önemi hakkında konuştuk.

Dosya: Koruyucu Aile Sistemi 1 Aralık 2021

Mülteci Annenin Oğlunu Misyoner Aileye Evlatlık Veren Norveç Yargılanıyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Norveç’te mülteci bir anneden alınan çocuğun koruyucu aileye evlatlık olarak verilmesinin özel ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğine hükmetmişti. Norveç şimdi de AİHM'nin en üst yargı makamında, düşünce, vicdan ve din hürriyetini de ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanıyor. Devam eden dava, Avrupa'da Hristiyan koruyucu ailelere verilen Müslüman çocukları da yakından ilgilendiriyor.

Norveç AİHM'de 18 Kasım 2020

Koruyucu Aileye Verilen Çocuğun Dinî Aidiyetini Kim Belirler?

Faslı bir annenin koruyucu aileye verilen çocuğu annenin Müslüman olarak yetiştirilme talebine rağmen vaftiz edilmek istenince mesele mahkemeye taşındı. Karar koruyucu ailelerdeki çocukların dinî kimlikleri konusunda velilerin tayin edici rolünün altını çizdi.

Almanya Koruyucu Aile 1 Haziran 2016

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış