Macron: “Le Pen Seçilirse Milliyetçilik ve Savaş Avrupa’ya Geri Gelir”

Fransa'nın mevcut Cumhurbaşkanı Macron, ikinci turdaki rakibi Le Pen seçilirse milliyetçilik ve savaşın Avrupa'ya geri geleceğini savundu. Aşırı sağcı adayların Senegal'deki Fransız seçmenlerden azımsanmayacak bir oy desteği alması ise şaşkınlık yarattı.

Fransa 13 Nisan 2022

Ulus-Devletin Bir Neticesi Olarak “Siyasal İslam”

“Siyasal İslam” ulus devletlerin oluşmasıyla birlikte Müslüman toplumlarda görülen homojenleşme teşebbüslerine bağlı bir gerilimin neticesi. Bu gerilimin nereye doğru evrileceği ise meçhul.    

Dosya: "Siyasal İslam" 1 Haziran 2021

Korona Krizinin 11 Eylül ile Bağlantısı: Milliyetçilik

Stefan Weidner, “Virüs ve Terör: Korona Krizinin 11 Eylül ile Bağlantısı” başlıklı serisinin üçüncü yazısında 11 Eylül’den sonra yeniden revaçta olan milliyetçilik ile ülkelerin virüs krizi yönetimlerini ele aldı.

Virüs ve Terör 30 Ekim 2020

Toplumsal Hareketliliğin Yeni Düzeyini Anlamlandırmak

Küresel ölçekte toplumsal hareketliliğin yükselişine şahit oluyoruz. İsrail’de, Lübnan’da, Belarus’ta ve ABD’de kitlelerin talepleri farklılaşsa da esas itibariyle mobilizasyonlarına yönelik temel odak noktalarının benzeştiğini söyleyebiliriz.

Toplumsal Hareketler 20 Eylül 2020

Ulus-devlet Nedir?

Günümüzde bireyler kendilerini genellikle bir ulus ile özdeşleştirerek tanımlamakta. Aynı şekilde modern devletler, meşruiyetlerini bir ulusa dayandırarak açıklamakta. Diğer bir ifade ile fertler, bir ulusa aidiyet hissederken; devletler de kendilerini ilişkilerini belli ulusların temsilcisi konumunda görmekte. Küreselleşmenin etkin olduğu ve Avrupa Birliği (AB) gibi birlikteliklerin yaşatılmaya çalışıldığı günümüzde ulus-devlet kavramı birçok tartışmalı konuda yeniden gündeme

Anatomi Serisi 22 Haziran 2019

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Aşırı Sağ Uyarısı: “Milliyetçilik Savaştır”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Romanya’nın Sibiu kentindeki gayriresmi zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. 23-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Avrupa’nın geleceği için önemli olduğunu belirten Macron, “Daha egemen, güçlü, demokratik ve daha etkili bir Avrupa’ya ihtiyacımız var. Birçok konudaki ABD’nin tek taraflılığına, çok taraflılık krizine ve Çin’in çeşitli alanlardaki yükselişine karşı savunan

Avrupa 10 Mayıs 2019

Milliyetçilik Nedir?

Birçok sosyal ve siyasal gelişmenin gösterdiği üzere 21. yüzyılın ilk çeyrek dilimi Avrupa’da sağcı söylemin yükselişine sahne olmakta. Yükselen sağcılık ve İslam karşıtlığı yalnızca göçmen kökenlileri ve Müslümanları değil; birleşik Avrupa idealini de hedef alıyor. Bu doğrultuda gerçekleşen birçok şiddet olayı ise milliyetçilik fikrinden besleniyor. O hâlde modern dönemin en etkili ideolojilerinden biri olan milliyetçilik

ANATOMİ SERİSİ 4 Mayıs 2019

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış